Kontaktné údaje:

Ivan Klas GRAMODOM

Sídlo spoločnosti:
Maroša Madačova 1469/16, 034 01 Ružomberok

Adresa predajne:
GRAMODOM, K. A. Medveckého 1507/5, 034 01 Ružomberok

Otvorené pondelok až piatok: 13:00 – 17:00

Vchod za rohom od parku Š. N. Hýroša cez dvor.

Registrácia: Okresný úrad Ružomberok, číslo živnostenského registra 508-3031
IČO: 17 873 452
DIČ: 1021787349

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2945052183/1100
SWIFT Banky: TATRSKBX
IBAN: SK08 1100 0000 0029 4505 2183

WEB stránka: www.gramodom.sk
E-mail: info@gramodom.sk
Telefón:  0944 225 587
Variabilný symbol platby je číslo faktúry, alebo číslo objednávky.

Adresa na vrátenie zásielok a na poslanie reklamovaného tovaru:
Ivan Klas GRAMODOM
K. A. Medveckého 1507/5
034 01 Ružomberok

(tovar poslať ako doporučenú listovú zásielku ( do 2kg), alebo balík (nad 2kg), ale nie na dobierku! Peniaze za vrátený tovar posielame na účet kupujúceho!)